Ügyfélszolgálat:   +36 20 479 8487   |   info@picinyke.hu
INGYENES KISZÁLLÍTÁS 20.000 Ft felett!  Részletek »

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.picinyke.hu weboldal által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Az adatkezelő neve, elérhetőségei (a továbbiakban Szolgáltató)

Szolgáltató: Balogh Julianna egyéni vállalkozó (kisadózó)

Székhely: 1131 Budapest, Kucsma u. 17. 3/19.

Adószám: 57986399-1-41

Nyilvántartási szám: 56653027

Telefon: +36-20-479-8487

E-mail cím: info@picinyke.hu

Weboldal: www.picinyke.hu

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap (www.picinyke.hu) használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja

A Szolgáltató adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása.

Személyes adatok köre: A Vásárlónak a megrendelés vagy regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:

 • név (vezeték- és keresztnév)
 • e-mail cím
 • szállítási és számlázási név és cím
 • telefonszám

Megrendelés esetén a fenti adatokon túl tárolásra kerülnek a következő adatok is:

 • rendelés száma, időpontja
 • megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, ára
 • választott fizetési és szállítási mód

Felelősség

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és a Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

A Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. A Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az Általános szerződési feltételek be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját törölni. Ebben az esetben a Szolgáltató a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Adatkezelés időtartama

A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval vagy a regisztráció nélküli megrendeléssel kezdődik és a számviteli törvény által előírt kötelező bizonylatőrzési ideig (8 év) tart.

A Vásárló az adatainak törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az info@picinyke.hu e-mail címen. A Szolgáltató azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség).

Személyes adatot megismerő személyek köre

A Honlap használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni. A Szolgáltató az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben arra a megrendelés feldolgozása, teljesítése miatt szükség van (pl. futárszolgálatnak a megrendelés kézbesítéséhez).

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

A Szolgáltató a Honlap üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet igénybe, aki a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. A Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Tevékenység

Cégnév
szerver, tárhely LinuxWeb Informatikai Kft., Kreatív Vonalak Kft.,  Tárhely.EU. Kft.
csomagszállítás

Sprinter Futárszolgálat Kft., Magyar Posta, DPD Hungária Kft., Foxpost Zrt.

 

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az egyes informatikai rendszerek által, a Honlap oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatok módosítása

A Vásárló adatainak módosítását az alábbi módokon kérheti, illetve hajthatja végre:

A Vásárló kérheti a Szolgáltatót személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy helytelenül megadott adatok). Módosítást a Szolgáltató írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt az info@picinyke.hu e-mail címre, vagy a 1131 Budapest, Kucsma u. 17. 3/19. postacímre kell küldeni.

Ha a Vásárló regisztrációval rendelkezik a Honlapon, akkor személyes adatait a Honlapon történt bejelentkezést követően önmaga is meg tudja változtatni.

Sütik

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés
 • Bejelentkezési, Vásárló azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a www.picinyke.hu honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” vagy „Beállítások/Adatvédelem” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Facebook

A Honlapon lévő Facebook közösségi modul adatforrása a www.facebook.com webhelyen regisztrált felhasználó nyilvános, közzétett saját profilképe. Az adatkezelés időtartamára, és módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a www.facebook.com közösségi oldal felhasználásra vonatkozó általános szabályzata (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), és adatvédelmi irányelve (http://www.facebook.com/about/privacy/) szerint történik.

Adatkezelésben érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog

Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók a Szolgáltatótól bármikor írásban, a Szolgáltató címére (1131 Budapest, Kucsma u. 17. 3/19.) küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben, illetve az info@picinyke.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat. E-mailben küldött tájékoztatás kérést a Szolgáltató csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik. Amennyiben a Vásárló kéri, a Szolgáltató tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és a Szolgáltató által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Adatok helyesbítése, törlése

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Ha a Szolgáltató a Vásárló helyesbítés, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

A Vásárló a GDPR, valamint a Ptk. alapján

 1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

 2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1530 Budapest, Pf.: 5.; www.naih.hu) fordulhat.

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshető a Szolgáltató, Balogh Julianna e.v. az info@picinyke.hu e-mail címen.